Vacature Voorzitter bestuur Stichting Spoony

Achtergrond stichting Spoony

Stichting Spoony is ontstaan als katalysator voor het succesvolle programma de Gezonde Smikkelweken. Phaedra Mensen ontwikkelde dit programma in 2021 vanuit haar missie gedreven startup Spoony. Het doel is om kinderen te laten proeven, spelen en koken met groenten op de bso en op school, zodat ze spelenderwijs voedselvaardigheden en kennis over gezonde en duurzame voeding ontwikkelen.

Samen met diverse partners, waaronder ‘founding partner’ Jong Leren Eten, ontwikkelde het programma zich razendsnel en werd het succes onderstreept door diverse wetenschappelijke onderzoeken . Gezien het missie-gedreven karakter van het programma; het ontbreken van winstoogmerk en het feit dat er veel animo was voor financiële bijdrage vanuit (semi)overheid, bleek verdere groei vanuit een stichting de meest logische keuze. De Gezonde Smikkelweken is vanuit de in mei 2022 opgerichte stichting Spoony verder ontwikkeld tot het grootste groenten inspiratie programma van Nederland, met 120.000 deelnemende kinderen op bso en school in 2023.

Grote ambities

De ambities van stichting Spoony reiken inmiddels veel verder dan het uitbouwen van de Gezonde Smikkelweken. Onze missie is om kinderen van 0 tot 12 jaar in Nederland spelenderwijs voedselvaardigheden te laten ontwikkelen en kennis te geven over gezonde en duurzame voeding. Dat doen wij door het stimuleren, initiëren en (doen) uitvoeren van educatieve programma’s, activiteiten, campagnes en (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van gezonde voeding voor kinderen.

Wij zoeken hierbij altijd samenwerking met andere missie-gedreven organisaties, instanties en personen zodat de impact en het bereik verder vergroot worden. We werken ook samen met Madaga BV, de impact organisatie die het commerciële deel van Spoony in 2022 overgenomen heeft en de ambitie heeft om een hele generatie verliefd te maken op écht eten. Zij stellen onder andere een projectorganisatie en gratis uren voor bestuursondersteuning ter beschikking aan de stichting.

Bij grote ambities past een onafhankelijk bestuur, met skills die optimaal passen bij de beoogde doelen. Daarom zijn we op zoek naar een drietal gemotiveerde bestuursleden, die hun kennis, tijd en netwerk in willen zetten om kinderen in Nederland een gezond voedingspatroon te geven. We zoeken gepassioneerde professionals die net als wij de kracht inzien van een positieve aanpak en onze overtuiging delen dat we door samenwerken sterker zijn. Mensen die geloven dat kennis, onderzoek en educatie dé sleutels zijn naar een wereld waarin kinderen gezond op kunnen groeien.

Het bestuur bestaat uit (minimaal) 3 bestuursleden. Wij zoeken nu in eerste instantie een voorzitter, zodat we gezamenlijk met de toekomstige voorzitter een krachtig team kunnen samenstellen.

Wie zoeken wij?

 • Bovenal: een voorzitter die gemotiveerd is om de schouders onder onze belangrijke missie te zetten. Een inspirerend leider, die in staat is om anderen te enthousiasmeren voor de missie van de stichting en hierbij het podium durft te pakken.
 • Een strategische denker, die de missie en doelstellingen van de stichting samen met de overige bestuursleden en de projectorganisatie vertaalt naar concrete programma’s en activiteiten.
 • Onze ideale kandidaat beschikt over een breed commercieel en/of maatschappelijk netwerk en is bereid om dit netwerk aan te boren/ in te zetten voor de missie.
 • Integriteit, ethische normen en een sterk gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn ‘key’.

Wat vragen wij?

 • Je bent ‘het gezicht van de stichting’, in het geval er grote bijeenkomsten of optredens in de media zijn.
 • Je geeft leiding aan het bestuur en geeft richting, sturing en kaders aan het samenwerkingsproces met de (externe) projectorganisatie.
 • Je organiseert jaarlijks een voorstel tot aanpassing / vernieuwing van het beleidsplan en opstelling van het jaarplan, mede op inbreng van de projectorganisatie.
 • Je coördineert en controleert de uitvoering van de verschillende bestuurstaken.

Wat bieden wij?

 • De kans om samen met ‘business for good’ organisaties en vele andere partners duizenden kinderen in Nederland op weg te helpen naar een gezondere toekomst.
 • Een aantal zeer succesvolle, bekroonde programma’s als basis voor verdere groei.
 • Naast ondersteuning door een projectorganisatie heeft het bestuur 4 uur per maand professionele ondersteuning voor bestuurstaken zoals het voorbereiden van meetings en het oppakken van administratieve taken.

De zittingsduur van de leden van het bestuur is drie jaar, waarbij men twee keer herbenoemd kan worden. De functie is onbezoldigd. Het bestuur vergadert gemiddeld 6 keer per jaar.

Volg ons op social media

Laan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen
Laan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen

Volg ons op social media